Styl i szyk!

Certyfikacja ISO, GMP i TCO

grunty rolne - slider
grunty rolne - slider
Autor: DeaPeaJay
Źródło: flickr.com/photos/deapeajay/

Jednym z określeń z którym można się często spotkać w ostatnim czasie, jest certyfikacja. Związane jest ono bezpośrednio z nadawaniem certyfikatów produktom przez określone organizacje. Najbardziej rozpoznawalne akronimy organizacji to ISO, GMP oraz TCO. Nadanie określonemu towarowi certyfikatu jest gwarancją jego bezpieczeństwa oraz spełniania przez niego wielu wymogów.Wymogi te reguluje również prawo. Z terminem certyfikacji wiąże się dużo innych, do których należy ISO 13485, czyli symbol konkretnego certyfikatu. Po wstąpieniu Polski w szeregi Unii Europejskiej zaadaptowano również jej regulacje w kwestii certyfikacji. Jednym z najważniejszych pojęć z tym związanych jest oznakowanie CE (mój link), traktujące o kwestii bezpieczeństwa, eliminowania chorób oraz ochrony środowiska.Ekologia

Nierzadko omawianym w ostatnich latach aspektem jest kwestia rodzajów działalności rolniczej. Coraz większą popularność zdobywa tak zwane rolnictwo ekologiczne, które polega na używaniu wyłącznie naturalnych sposobów. Analogicznie jak ekologiczny chów zwierząt, ten rodzaj rolnictwa jest odpowiedzią na stosowanie środków chemicznych i niezgodnych z naturą. Następnym aspektem, równieżłączącym się z szeroko pojętą ekologią, a dyskutowanym bardzo często jest sprawa źródeł energii. Tak zwane odnawialne źródła energii chwalone są ze względu na to, że nie stanowią zagrożenia dla przyrody. Do tych źródeł należy między innymi wiatr oraz woda. W celu otrzymywania typu energii buduje się elektrownie wodne, wiatrowe i inne. Przyjęte od lat metody pozyskiwania energii, na przykład poprzez spalanie, tworzą znaczne zagrożenie dla czystości powietrza, wody i gleby.

Bezpieczeństwo żywności

Kolejnym określeniem łączącym się z poruszanym tematem jest bezpieczeństwo żywności. Określenie to pojawia się także dużo częściej niż kiedyś, dziedzinę tę można wybrać jako kierunek studiów. Jako że jedzenie stanowi jeden z najważniejszych aspektów potrzebnych człowiekowi do przeżycia, tematyka niebezpieczeństw w sprawie żywienia i ich usuwanie jest nadal aktualna. Z pomiarami i obserwowaniem poziomu bezpieczeństwa żywności wiąże się ściśle termin „certyfikat HACCP”. Dotyczy on oceniania potencjalnych zagrożeń łączących się z jedzeniem i wyszukiwania metod ich pozbywania się.