Styl i szyk!

Archiwum: elektrownie

elektrownie

Certyfikacja ISO, GMP i TCO

grunty rolne - slider
Jednym z określeń z którym można się często spotkać w ostatnich latach, jest certyfikacja. Związane jest ono ściśle z nadawaniem certyfikatów produktom przez konkretne organizacje. Powszechnie rozpoznawalne akronimy instytucji to ISO, GMP oraz TCO. Przyznanie danemu produktowi certyfikatu jest gwarancją jego bezpieczeństwa oraz spełniania przez niego wielu wymagań.